Chi phí du học tại Mỹ

Có 2 khoản chi chính quý phụ huynh cần lưu ý nếu có dự định cho con mình đi du học Mỹ:

1- Tiền học phí: 

Mức học phí tại mỗi trường có một khoảng chênh lệch rất lớn tùy theo địa điểm, ngành học và danh tiếng của trường.

Khóa học kế toán hệ đại học tại một trường ở California có học phí khoảng $25,000/1 năm. Tuy nhiên học phí cho hệ cao đẳng chỉ rơi vào khoảng $9,000/1 năm. Vì vậy tùy theo khả năng tài chánh của gia đình mà phụ huynh có thể lựa chọn trường phù hợp cho học sinh.

2- Chi phí ăn ở sinh hoạt

Ở những thành phố đông dân, chi phí thuê phòng hàng tháng rất đắt đỏ, có thể lên đến $1000/ 1 tháng. Tiền ăn và sinh hoạt có thể tốn từ $300-$500/ 1 tháng. Gộp hai khoảng trên lại thì phụ huynh phải chuẩn bị ít nhất $1500 cho tiền chi phí sinh hoạt ăn ở.