Kiểm Tra Hồ Sơ Bảo Lãnh

Nếu bạn đang có hồ sơ bảo lãnh đã được nộp và không biết hồ sơ của mình đã được xét tới đâu, bạn có thể kiểm tra hồ sơ của mình theo hướng dẫn của AIMS.

Hồ sơ bảo lãnh thưởng trải qua những giai đoạn như sau:

1/ Nộp hồ sơ.

2/ Nhận được receipt.

3/ Nhận được thư chấp thuận.

4/ Nộp bảo trợ tài chánh và làm hồ sơ xin Visa.

5/ Khám sức khỏe và đi phỏng vấn.

Trong đó, thư chấp thuận ( Approval Notice) có vai trò rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng hồ sơ bảo lãnh của bạn đã được nộp đầy đủ và được sở di trú chấp thuận.

Sau khi đã nhận được thư chấp thuận, tùy theo hồ sơ bảo lãnh mà bạn có thể xem trên lịch chiếu khán để biết được khi nào hồ sơ của mình sẽ được gọi.

Trên thư chấp thuận ( Approval Notice) sẽ có 1 mục là Priority Date, và đây là ngày ưu tiên của hồ sơ bạn. Bằng việc so sánh ngày này và ngày ưu tiên trên lịch chiếu khán, bạn sẽ biết được khi nào hồ sơ mình sẽ được làm hồ sơ phỏng vấn xin Visa.

Trong trường hợp hồ sơ đã hoặc gần được xét đến bạn nên liên hệ với AIMS để được tư vấn và được kiểm tra hồ sơ.

One thought on “Kiểm Tra Hồ Sơ Bảo Lãnh

Comments are closed.