Địa chỉ:
Trung Tâm Di Trú- Du Học- Đầu Tư Định Cư Mỹ
American Immigration & Multi Services (AIMS)
2114 Senter Rd., Suite 20
San Jose, California, 95112, USA

Liên hệ:

   Điện thoại : (408) 490-4363 hoặc (408) 455-5190 (Zalo, Viver)

  Email : info@aimsdinhcumy.com hoặc admin@aimsdinhcumy.com

 Facebook: https://www.facebook.com/aimsdinhcumy/