Nếu bạn đang học tập tại Mỹ theo diện du học F1 và gặp được người bạn đời có quốc tịch Mỹ, bạn có thể nộp hồ sơ xin thẻ xanh để ở lại Mỹ mà không cần phải về Việt Nam để phỏng vấn.

Những thủ tục cần phải làm để xin thẻ xanh 2 năm cho người chuyển diện từ du lịch sang kết hôn:

– Đầu tiên bạn cần đến quận/hạt (county) tại nơi mình ở để đăng ký kết hôn với người phối ngẫu.

– Sau khi đã có hôn thú, bạn phải nộp hồ sơ xin chuyển diện cho sở di trú và chờ đợt xét duyệt hồ sơ theo khung thời gian như sau: