Bảo lãnh anh chị em

Để bảo lãnh anh chị em sang định cư Mỹ, người bảo lãnh bắt buộc phải trên 21 tuổi và có quốc tịch Mỹ. 

Hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em kéo dài khoảng 12-13 năm và cần phải nộp những giấy tờ sau:

1/ Người bảo lãnh:

  • Copy quốc tịch Mỹ.
  • Copy khai sinh.
  • Copy passport Mỹ.

2/ Người được bảo lãnh:

  • Copy khai sinh.
  • Copy hộ chiếu.
  • Copy hôn thú hoặc giấy tờ ly hôn nếu có.

Lưu ý:

– Hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em định cư Mỹ có thời gian chờ đợi lâu, vì vậy trong trường hợp người bảo lãnh đổi địa chỉ thì phải cập nhật ngay với sở di trú.