Từ thẻ xanh 2 năm lên 10 năm

Quá trình chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm được gọi là remove conditions on residence tức là gỡ bỏ thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh năm) và đương nhiên không phải chỉ đóng phí và nộp một vài mẫu đơn thì có thể xin được thẻ xanh 10 năm.

Để lên được thẻ xanh 10 năm cần phải chứng minh được mình có đủ điều kiện để được cấp thẻ và nộp đầy đủ các mẫu dơn cũng như là bằng chứng cần thiết.

Các khoản phí phải đóng cho chính phủ bao gồm:

  1. $595 filing fee
  2. $85 biometric service fee

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí, trong vòng từ 3-5 tuần sở di trú sẽ gửi về receipt (biên nhận) hồ sơ và gia hạn cho thẻ xanh thêm 1 năm. Thời gian chờ đợt xét duyệt hồ sơ sẽ kéo dài từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm.